AssurMiFID-gedragsregels

Ons kantoor is gebonden door de AssurMiFID-gedragsregels. In dit kader geven we u volgende informatie mee.

  • Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan. Dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

  • Meer concreet bieden wij -in samenspraak met onze partner Willemot uit Gent- volgende verzekeringstakken aan: 1: Ongevallen; 2: Ziekte; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 13: Algemene BA; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen.”
    Verder bieden we diensten als (niet-onafhankelijk) financieel planner aan.

  • We maken zelden of nooit reclame, vergelijken wel bij momenten producten of diensten. Wanneer we dat doen, zullen we steeds betrachten (i) dat de vergelijking zinvol is en correct en evenwichtig voorgesteld wordt; (ii) de informatiebronnen te vermelden evenals , (iii) de voornaamste feiten en hypothesen die voor de vergelijking gebruikt zijn.
    Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van jouw individuele omstandigheden afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven. Ons kantoor neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.”

  • We hebben ook een beleid om belangenconflicten te beheren. U vindt dit elders op de website.

  • Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de premie die u als klant betaalt. Een overzicht van de vergoedingen vindt u op onze website. Voor bijkomende inlichtingen of vragen kan u terecht in ons kantoor of via beheer@bonafide.finance.”
Scroll naar boven